Yrityksen esittely

Historia

Lakitoimisto Jaakkolan alku juontaa 80- ja 90-luvun taitteeseen. Tapio Jaakkola aloitti asianajotoiminnan Turussa Puutarhakadulla siihen aikaan toimineessa Keskustan Lakipalvelussa. Vuonna 1992 aloitti toimintansa Lakitoimisto
Jaakkola Yliopistonkadulla. Nimi vaihtui 90-luvun puolivälissä, uusi nimi oli Asianajotoimisto Jaakkola Tapio.
2000-luvun alussa Tapio Jaakkola ryhtyi asianajotoiminnan ohella Turun ammattikorkeakoulun sivutoimiseksi juridiikan opettajaksi. Vuoden 2007 tienoilla opetustyö muuttui päätoimeksi ja asianajotyö vastaavasti sivutoimeksi. Nimi muuttui
niin, että on jälleen Lakitoimisto Jaakkola.
Nykyään Tapio Jaakkola toimii juridiikan lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa ja hoitaa sivutoimena oikeudenkäynteihin ja muihin lakiasioihin liittyviä toimeksiantoja.

 

 

Tulevaisuus

Lakitoimisto Jaakkolan palveluja on tarkoitus kehittää suunnitelmallisesti pitkällä
tähtäimellä. Nykyään kuitenkin sivutoimisuus asettaa rajoituksia ajan käytölle.