Lakitoimisto Jaakkolan toimintaan kuuluu yritysten konsultointi ja avustaminen, mikä tarkoittaa yritysten laadun varmistamista lähinnä sopimusoikeuden, markkinointioikeuden, immateriaalioikeuden, työoikeuden ja yhtiöoikeuden osalta.
Tavoitteena on ennakoida ja välttää asiakasyrityksen riskit. Toisaalta palveluun kuuluu myös asiakasyrityksen avustaminen mahdollisissa riitatilanteissa tuomioistuimessa tai tuomioistuimen ulkopuolella. 
Lisäksi toimintaan kuuluu yksityishenkilöiden avustaminen tuomioistuimissa riita-, rikos- ja hakemusasioissa sekä tuomioistuimen ulkopuolella esim. perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa.